Αναβολή προθεσμιών υποβολής προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη

Λόγω των πρόσφατων δυσμενών διεθνών εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων για ορισμένες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη που έληγαν έως τις αρχές Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν παράταση δύο προκηρύξεις στη θεματική του ERC και άλλες δύο στη θεματική του EIC:

  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Starting Grant έλαβε παράταση έως τις 7 Νοεμβρίου, από τις 24 Οκτωβρίου.
  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Synergy έλαβε παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου, από τις 8 Νοεμβρίου.
  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης EIC Accelerator έλαβε παράταση έως τις 8 Νοεμβρίου, από τις 19 Οκτωβρίου.
  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης EIC Pathfinder έλαβε παράταση έως τις 25 Οκτωβρίου, από τις 18 Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.