Δημοσίευση οδηγού οικονομικής διαχείρισης για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε εναν νέο οδηγό οικονομικής διαχείρισης που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για αιτούντες, συντονιστές και διαχειριστές έργων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) και παρέχει επεξηγήσεις για διάφορα ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση έργων αυτών.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός αφορά:
• Έργα διδακτορικών δικτύων (Doctoral Networks)
• Έργα μεταδιδακτορικών υποτροφιών (Postdoctoral Fellowships)
• Έργα ανταλλαγών προσωπικού (Staff Exchanges)
• Έργα COFUND (διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα)

Το αρχείο είναι χρήσιμο για όσους σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση στις επερχόμενες προκηρύξεις, αλλά και για συντονιστές και διαχειριστές έργων MSCΑ. Η Επιτροπή έχει σκοπό μέσω του νέου αυτού οδηγού να βοηθήσει τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε έργα MSCA στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής διαχείρισης των έργων.

Περιέχει πληροφορίες μεταξύ άλλων για:

• τα έργα MSCA εν γένει και τους κανόνες επιλεξιμότητας
• την προσέλκυση ερευνητών και την ανταλλαγή προσωπικού
• τη διαδικασία αξιολόγησης της προόδου των έργων

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.