Ενημερωτική Ημερίδα για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με τίτλο: «Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships», την Τετάρτη 29 Μαρτίου (10.00-13.15).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές όλων των βαθμίδων, από όλα τα επιστημονικά πεδία, σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, καθώς και όλους τους δρώντες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να ενημερωθούν σχετικά με τη Δράση Postdoctoral Fellowships των Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη, η νέα πρόσκληση της οποίας πρόκειται να ανοίξει στις 12 Απριλίου 2023.
  • Να ακούσουν την εμπειρία αξιολογητών των προτάσεων της προηγούμενη πρόσκλησης.
  • Να ενημερωθούν για καλές πρακτικές από ερευνητές που συμμετέχουν σε εγκεκριμένες Δράσεις MSCΑ Postdoctoral Fellowships.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα ενώ το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε αυτό το σύνδεσμο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.