Επικαιροποιημένη αναλυτική προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, αναρτήθηκε επικαιροποιημένη αναλυτική προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.
Βασικός σκοπός της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, επιτυγχάνοντας τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σε σύμπραξη με επιχειρήσεις). Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 300 εκατομμύρια ευρώ και η χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε χρηματοδοτημένου έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 36 μήνες.


Μπορείτε να κατεβάσετε την επικαιροποιημένη αναλυτική προδημοσίευση από εδώ. ή στο επόμενο παράθυρο προεπισκόπησης.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.