Ευρωπαϊκή ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη της δράσης Διδακτορικά Δίκτυα (Doctoral Networks) του εμβληματικού Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) του Ορίζοντα Ευρώπη. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία, που εργάζονται σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και σε επιχειρήσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε όλους/ες τους/ις εμπλεκόμενους/ες του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. Ερωτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 1/6/2023 μέσω Slido, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσω της ενσωματωμένης πλατφόρμας Q&A.

Η φετινή προκήρυξη της δράσης Doctoral Networks θα ανοίξει για υποβολή προτάσεων στις 30 Μαΐου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 434,8 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Doctoral Networks είναι διαθέσιμες εδώ.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.