ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – Συνάντηση εργασίας (workshop) για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη»  που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, 11:00 π.μ. – 16:30 μ.μ

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, σας προσκαλεί στη «Συνάντηση εργασίας (workshop) για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη»  που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, 11:00 π.μ. – 16:30 μ.μ.. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη, στο τμήμα Χημείας -Πληροφορίες για την αίθουσα διεξαγωγής θα σταλούν σύντομα.

Το πρόγραμμα της συνάντησης θα περιλαμβάνει τις εξής παρουσιάσεις:

  • Το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη και ενδεικτικές, επικείμενες προκηρύξεις
  • Κανόνες συμμετοχής και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων

Μετά τις παρουσιάσεις, θα πραγματοποιηθούν διμερείς συναντήσεις των στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων ΕΚΠΑ με ερευνητικές ομάδες του τμήματος Χημείας. Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι η υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στην αναζήτηση προκηρύξεων και στην προετοιμασία προτάσεων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Διαδικασία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής, όπου μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για διμερή συνάντηση με τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ μέσω email funding@uoa.gr και στο τηλ. 210-3688192 (κα Ανδριάνα Παπακωνσταντίνου).

Πολιτική Απορρήτου

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου. Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει, υποβάλει ή/και καταθέσει. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο. Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης θα τηρήσει τα ως άνω δεδομένα μέχρι τις 31/12/2022. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr). Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης στο email dpo@uoa.gr.  Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του (https://funding.eadppa.gr/) ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΚΠΑ στο dpo@uoa.gr. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης πρόκειται να γίνει λήψη φωτογραφιών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδότησης αποκλειστικά για την προβολή της εκδήλωσης με σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Με τη συμμετοχή σας δηλώνετε ότι γνωρίζετε για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας και συναινείτε σε αυτή.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.