1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η 1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

Πιο συγκεκριμένα, έγιναν οι εξής αλλαγές:

  • Νέες ημερομηνίες Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

  • Ενότητα 9.1.1.2

Προσθήκη των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) στην ίδια κατηγορία αμειβόμενων μελών της Ερευνητικής Ομάδας με τα μέλη ΔΕΠ, τους/τις Ερευνητές/τριες και τους/τις Ομότιμους/ες Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες

  • Ενότητα 10

Απαλοιφή του αριθμού των μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που έχει επιβλέψει ο ΕΥ από τα στοιχεία που ενδεικτικά περιλαμβάνονται στο Τμήμα Β1 της Πρότασης

Διαβάστε την 1η Τροποποίηση πατώντας εδώ.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.