Νέα - Ανακοινώσεις

Δράσεις

1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η 1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

Ανανεωμένος κατάλογος για Travel Grants από το NCP_WIDERA.NET

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, υπό την ιδιότητα του εταίρου στο ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET, εξακολουθεί να προσφέρει σε στελέχη οργανισμών με έδρα την Ελλάδα τη δυνατότητα χρηματοδότησης μετακίνησης/ταξιδιού (travel grants)…

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι χώρες του G7 δεσμεύονται για την ανάπτυξη «rulebook»

Αξιωματούχοι του G7 συμφώνησαν στη δημιουργία ενός διεθνή «κώδικα συμπεριφοράς» για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι πολιτικοί από τις Βρυξέλλες μέχρι την Ουάσιγκτον επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο γύρω από την αναδυόμενη τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

MSCA: Ευρωπαϊκή εκδήλωση “Science is Wonderful! 2024”

Στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκδήλωση «Science is Wonderful! 2024», που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

HORIZON EUROPE | Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις πολιτικές, στρατηγικές, οδηγίες και κανονισμούς των θεματικών κατευθύνσεων του Cluster 6

Το CARE4BIO, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη θεματική του Cluster 6, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ενδιαφερομένων, έχει συγκεντρώσει σχετικό ενημερωτικό υλικό για τις πολιτικές, τις στρατηγικές, τις οδηγίες και τους κανονισμούς που αφορούν κάθε θεματική κατεύθυνση (Destination) του Cluster 6.

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

HORIZON EUROPE | Κατάλογος φορέων σχετικών με το Cluster 5 “Climate, Energy & Mobility”

Το έργο GREENET στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί, ανέπτυξε ένα κατάλογο φορέων – Stakeholder Directory σχετικών με τη θεματική του Cluster 5 “Climate, Energy & Mobility”. Στο Cluster 5, υπάρχουν πολλοί πανευρωπαϊκοί οργανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών στο Συμβούλιο της προτεινόμενης Αποστολής της ΕΕ στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (New European Bauhaus-NEB)

Η Πρόσκληση ισχύει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι αποστολές της ΕΕ που αποτελούν νεωτερισμό του Ορίζοντα-Ευρώπη ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021…

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης: ERC Grant Competitions 2024

Η Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις προκηρύξεις του Προγράμματος Εργασίας 2024 του ERC στις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

Travel grants από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) του προγράμματος “Widening Participation & Strengthening of the European Research Area – WIDERA”, υπό την ιδιότητα του  εταίρου στο ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET, προσφέρει σε στελέχη οργανισμών με έδρα την Ελλάδα τη  δυνατότητα χρηματοδότησης μετακίνησης/ταξιδιού (travel grants) με σκοπό τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης (brokerage events) σχετικές με τα Clusters του Πυλώνα ΙΙ του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη.  

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

HORIZON EUROPE | Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment”: Ευρωπαϊκή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης – Προκηρύξεις 2024

HORIZON EUROPE | Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment”: Ευρωπαϊκή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης – Προκηρύξεις 2024

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» – 1ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» – 1ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης»: Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023 – Παρουσιάσεις Ερευνητικών Προτάσεων & Βράβευση Νικητών

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης»: Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023 – Παρουσιάσεις Ερευνητικών Προτάσεων & Βράβευση Νικητών

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – Συνάντηση εργασίας (workshop) για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη»  που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, 11:00 π.μ. – 16:30 μ.μ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – Συνάντηση εργασίας (workshop) για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη»  που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, 11:00 π.μ. – 16:30 μ.μ

Διαβάστε περισσότερα »
Δράσεις

Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Ερευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Παραμένει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας) η προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»
Banner: Το συνημμένο ARXIMIDIS

Διαβάστε περισσότερα »
Λήψεις

Παρουσίαση σεμιναρίου: MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) στον Ορίζοντα Ευρώπη: Χρήσιμες Συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων

Παρουσίαση σεμιναρίου: MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) στον Ορίζοντα Ευρώπη: Χρήσιμες Συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Ανακοίνωση σεμιναρίου: MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) στον Ορίζοντα Ευρώπη: Χρήσιμες Συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων

Ανακοίνωση σεμιναρίου: MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) στον Ορίζοντα Ευρώπη: Χρήσιμες Συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα »
Λήψεις

Παρουσίαση σεμιναρίου: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη & Χρήσιμες Συμβουλές από τη συμμετοχή στο έργο EuroNeurotrophin

Παρουσίαση σεμιναρίου: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη & Χρήσιμες Συμβουλές από τη συμμετοχή στο έργο EuroNeurotrophin

Διαβάστε περισσότερα »
Λήψεις

Παρουσίαση σεμιναρίου: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το πρόγραμμα «Strengthening of the European Research Area» του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του ΕΚΠΑ

Παρουσίαση σεμιναρίου: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το πρόγραμμα «Strengthening of the European Research Area» του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του ΕΚΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη & Χρήσιμες Συμβουλές από τη συμμετοχή στο έργο EuroNeurotrophin

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη & Χρήσιμες Συμβουλές από τη συμμετοχή στο έργο EuroNeurotrophin

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το πρόγραμμα «Strengthening of the European Research Area» του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του ΕΚΠΑ

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το πρόγραμμα «Strengthening of the European Research Area» του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) – Συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) – Συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Διαβάστε περισσότερα »
Λήψεις

Παρουσίαση σεμιναρίου: Ερευνητικές Υποδομές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων & ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Παρουσίαση σεμιναρίου: Ερευνητικές Υποδομές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων & ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Ερευνητικές Υποδομές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων & ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Ερευνητικές Υποδομές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων & ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Διαβάστε περισσότερα »
Λήψεις

Παρουσίαση σεμιναρίου: Προσδιορισμός του κατάλληλου θέματος, κατανόηση των απαιτήσεων του θέματος, concept note/Οδηγίες και συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Παρουσίαση σεμιναρίου: Προσδιορισμός του κατάλληλου θέματος, κατανόηση των απαιτήσεων του θέματος, concept note/Οδηγίες και συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα : Προσδιορισμός του κατάλληλου θέματος, κατανόηση των απαιτήσεων του θέματος, concept note/Οδηγίες και συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα : Προσδιορισμός του κατάλληλου θέματος, κατανόηση των απαιτήσεων του θέματος, concept note/Οδηγίες και συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Διαβάστε περισσότερα »
Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα : Αναζήτηση και επιλογή της κατάλληλης πρόσκλησης / κανάλια αναζήτησης εταίρων / Περιγραφή του Funding and Tender Opportunities portal

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα : Αναζήτηση και επιλογή της κατάλληλης πρόσκλησης / κανάλια αναζήτησης εταίρων / Περιγραφή του Funding and Tender Opportunities portal

Διαβάστε περισσότερα »
Νέα