Αποτελέσματα Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων, 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα Ελέγχου Πληρότητας των Αιτήσεων για τις παρακάτω Επιστημονικές Περιοχές που αφορούν την 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους/ες Διδάκτορες:

  • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
  • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
  • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»
  • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα»
  • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • Ε.Π. 6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
  • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
  • Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»
  • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

Οι Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις δεν θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.

Διαβάστε τα αποτελέσματα Ελέγχου Πληρότητας των Αιτήσεων πατώντας εδώ.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.