Διαδικτυακή εκδήλωση: Lump Sum Funding

Στις 8 Φεβρουαρίου, η Γενική Διεύθυνση ‘Ερευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) το οποίο απευθύνεται σε αιτούντες και δικαιούχους που ενδιαφέρονται για την κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση (lump sum funding).

Το μοντέλο χρηματοδότησης lump sum είναι από τους βασικούς νεωτερισμούς στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η εφαρμογή του έχει βασικό στόχο τη μείωση του διαχειριστικού φόρτου, τη μείωση των λαθών κατά την τήρηση των οικονομικών καταστάσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών, μέσω της κατάργησης της υποχρέωσης για αναφορά των πραγματικών δαπανών.

Η υλοποίηση του μοντέλου βασίζεται στα συμπεράσματα από την πιλοτική δράση “Lump Sum Funding Pilot” που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Προγράμματος Πλαισίου, του Ορίζοντα 2020.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδας) και θα είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση μετά το πέρας αυτής στο ακόλουθο σύνδεσμο: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? 8 February 2024) (europa.eu). 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό οδηγό και την παρουσίαση, ενώ η αντίστοιχη ιστοσελίδα συγκεντρώνει όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και ευκαιρίες συμμετοχής σε έργα lump sum.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ στο τηλ. 2103688192 και στο email  funding@uoa.gr.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.