Εθνικές Ημερίδες για τις θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει διαδικτυακά, εθνικές ημερίδες στα Clusters, τις Ερευνητικές Υποδομές και το πρόγραμμα για τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, WIDERA.  Στις ημερίδες θα φιλοξενηθούν ομιλητές από την ΕΕ, εθνικοί εκπρόσωποι, δικαιούχοι έργων και αξιολογητές.

Πιο αναλυτικά:

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.