Εθνική Μονάδα ΙΚΥ: Διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας για το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) διοργανώνει στις 10 Φεβρουαρίου 2023 διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+, Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις Βασικές Δράσεις – Key Actions:

Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις Συνεργασίας και Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσω των Στρατηγικών Συμπράξεων ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αλλά και η συνεργασία με τα περιβάλλοντα οικοσυστήματα καινοτομίας, ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Βασική επιδίωξη είναι να εξελιχθεί ο τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό Χώρο, ώστε να καταστεί ακόμη πιο διασυνδεδεμένος, καινοτόμος, ψηφιακός και χωρίς αποκλεισμούς.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ από εδώ.

Η εκδήλωση ενημέρωσης θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και στην ελληνική νοηματική.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται με προθεσμία έως την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αναλυτικότερο πρόγραμμα της διαδικτυακής ημερίδας θα προωθηθεί σε όσους ολοκληρώσουν την δήλωση συμμετοχής τους έως και τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ενώ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του IKY.

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων θα οργανώσει και συμπληρωματική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Erasmus+ –  για τη Βασική Δράση 2. Μπορείτε να μας προωθήσετε τα στοιχεία σας στο email funding@uoa.gr καθώς και τυχόν ερωτήματα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Η ιστοσελίδα του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ παρέχει ενημέρωση για αντίστοιχες εκδηλώσεις που αφορούν τον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και για ανακοινώσεις σχετικά με Εθνικά Προγράμματα («Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»).

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποστήριξη υποβολής προτάσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων ΕΚΠΑ στο τηλ. 2103688192 και στο email  funding@uoa.gr.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.