Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ

Ενημερώνουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι ξεκίνησαν οι υποβολές για τη νέα Δράση ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ».

Παρακαλούμε βρείτε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα του Προγράμματος.

Στη Δράση είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

  • υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • νεοσύστατες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από 18/12/2022

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε δραστηριότητες όπως γιατροί, οδοντίατροι, κλινικές, γραφεία ψυχολόγων, λογιστικά γραφεία, παραγωγικές – μεταποιητικές μονάδες, χονδρικό εμπόριο, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και άλλες υπηρεσίες εκτός από λιανικό εμπόριο και εστίαση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε κατηγορίες όπως κτιριακές εργασίες, αγορά εξοπλισμού, λογισμικό, προβολή – προώθηση, μεταφορικά μέσα.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000€ έως και 400.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

  • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
  • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Υπηρεσίες Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη του Γραφείου δύνανται να προχωρήσουν σε πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και σε ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα αμειβόμενης συνεργασίας για τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ μέσω email funding@uoa.gr και στο τηλ. 210-3688192 (κα Ανδριάνα Παπακωνσταντίνου & κα Σοφία Γκόβα).

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.