Επικαιροποιημένο Annotated Model Grant Agreement

Το επικαιροποιημένο Annotated Model Grant Agreement αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση των υποψηφίων για τις Συμφωνίες Επιχορήγησης (Grant Agreement) σε έργα του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η νέα έκδοση του Annotated Model Grant Agreement περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές/προσθήκες:

  • Προσθήκες σημειώσεων (annotations) και διευκρινίσεων οι οποίες είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως (συγκεκριμένα στα σημεία κάτω από το Article 6 και το Annex 5, συμπεριλαμβανομένης της Ανοικτής Επιστήμης)
  • Ενημέρωση με σημειώσεις για τα Articles 7, 8, 9, 11 and 20
  • Νέες σημειώσεις στα Articles 10 και 12 και στο Annex 5 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμπράξεις, τις Ερευνητικές Υποδομές και τις δράσεις PCP-PPI.

Το Annotated Grant Agreement, χρησιμοποιώντας παραδείγματα, ειδικές περιπτώσεις, εξαιρέσεις και λίστες, βοηθά τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να κατανοήσουν τις νομικές και χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο Grant Agreement, απαντώντας σε πρακτικές ερωτήσεις.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.