Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης»: Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023 – Παρουσιάσεις Ερευνητικών Προτάσεων & Βράβευση Νικητών

Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 στο Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020 και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.

Μέσω του Διαγωνισμού, οι ερευνητές ενθαρρύνονται να εξετάσουν πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, καθώς και ενισχύεται η ανάδειξη και προβολή της έρευνας με αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία. Οι ερευνητικές προτάσεις που υπεβλήθησαν καλύπτουν μια σειρά ερευνητικών πεδίων που αφορούν τους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Αττικής, όπως υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα, περιβαλλοντική τεχνολογία, λιμενικές κατασκευές, αγροδιατροφή.

Η εκδήλωση για τις παρουσιάσεις των ερευνητικών προτάσεων και τη βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου στις 12:00 στον 1ο όροφο του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ στο Κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν τα μέλη της διδακτικής και ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ δηλώνοντας συμμετοχή σε αυτό το σύνδεσμο. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.