Παρουσίαση σεμιναρίου: Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα :

Η διεθνής συνεργασία στον “Ορίζοντα Ευρώπη”

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τα θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων στον Ορίζοντα Ευρώπη. Τα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας παραμένουν σημαντικά σε όλα τα βήματα στον Ορίζοντα Ευρώπη, από το στάδιο προετοιμασίας μίας πρότασης μέχρι την τελική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ενός έργου.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι κανόνες για τη διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και για την προστασία τους, μέσω των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (IP). Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ «Αρχιμήδης», που παρουσίασε τους διαφορετικούς τρόπους προστασίας της καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου απαντήθηκαν ερωτήματα σχετικά με την προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και τις διαδικασίες προστασίας, κατοχύρωσης, και εμπορικής τους αξιοποίησης.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου κάνοντας λήψη στους επόμενους συνδέσμους:

και

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.