Παρουσίαση σεμιναρίου: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη & Χρήσιμες Συμβουλές από τη συμμετοχή στο έργο EuroNeurotrophin

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 11 Απριλίου και ώρα 15:00 – 16:00 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη & Χρήσιμες Συμβουλές από τη συμμετοχή στο έργο EuroNeurotrophin

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρονται από τις δράσεις MSCA στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, στις προκηρύξεις του 2022.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το έργο “A European training network for the discovery of neurotrophins small molecule mimetics as candidate therapeutic agents for neurodegeneration and neuroinflammation” από τον καθηγητή κύριο Βασίλειο Ρούσση. Παράλληλα με την παρουσίαση του έργου, δόθηκαν οδηγίες και συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία της πρότασης, καθώς και τις προκλήσεις και τα οφέλη που συνδέονται με την συμμετοχή σε αντίστοιχες δράσεις.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου κάνοντας λήψη στους επόμενους συνδέσμους:

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.