Παρουσίαση σεμιναρίου: Ερευνητικές Υποδομές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων & ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει, με θέμα:

Ερευνητικές Υποδομές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων & ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα των ερευνητικών υποδομών, στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει στην Ευρώπη παγκόσμιας κλάσης βιώσιμες ερευνητικές υποδομές, ανοιχτές και προσβάσιμες στους καλύτερους ερευνητές από την Ευρώπη και όχι μόνο.

Οι προκηρύξεις της θεματικής περιοχής «Ερευνητικές Υποδομές» σκοπεύουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες των ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της επιστημονικής προόδου και της καινοτομίας και για τη διευκόλυνση της ανοιχτής και άριστης επιστήμης, παράλληλα με δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πολιτικές της ΕΕ και τη διεθνή συνεργασία.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε το ELIXIR-GR που αποτελεί την Ελληνική ερευνητική υποδομή για διαχείριση και ανάλυση δεδομένων στις Βιοεπιστήμες, όπου συμμετέχει το ΕΚΠΑ ως εταίρος.   

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου κάνοντας λήψη στους επόμενους συνδέσμους:

και

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.