Παρουσίαση σεμιναρίου: Η διεθνής συνεργασία στον “Ορίζοντα Ευρώπη”

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα :

Η διεθνής συνεργασία στον “Ορίζοντα Ευρώπη”

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για την οριζόντια προτεραιότητα του προγράμματος που αφορά στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Ο “Ορίζοντας Ευρώπη” είναι ανοιχτός σε φορείς από όλο τον κόσμο και ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία με διάφορους τρόπους:

  • Επιτρέπει τη συμμετοχή περισσότερων μη ευρωπαϊκών κρατών στο πρόγραμμα
  • Ενθαρρύνει τη συμμετοχή διεθνών εταίρων σε συγκεκριμένες προκηρύξεις
  • Δημοσιεύει προκηρύξεις που έχουν σχεδιαστεί από κοινού με τρίτες χώρες
  • Σχεδιάζει δραστηριότητες ανταλλαγής καλών πρακτικών με φορείς από τρίτες χώρες
  • Σχεδιάζει προκηρύξεις που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση διμερών δεσμεύσεων ή πρωτοβουλιών
  • Προσφέρει χρηματοδότηση σε συμμετέχοντες φορείς από τρίτες χώρες.

Στο σεμινάριο, παρουσιάστηκαν οι βασικοί τρόποι συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο προτάσεων στον “Ορίζοντα Ευρώπη”, με στόχο οι ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αθηνών να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε προκηρύξεις που ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.