Παρουσίαση σεμιναρίου: Θέματα Ηθικής και Ασφάλειας στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει, με θέμα:

Θέματα Ηθικής και Ασφάλειας στον Ορίζοντα Ευρώπη

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τα ζητήματα ηθικής και ασφάλειας που προκύπτουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και  υλοποίησης μίας πρότασης ερευνητικής πρότασης που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα Ευρώπη. Στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα ηθικής και ασφάλειας σχετικά με την έρευνα σε ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα, κλινικές δοκιμές, ζώα τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια κλπ. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζονται σε μία πρόταση και ένα έργο, τέτοια ζητήματα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚΠΑ, από την Καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Πρόεδρο της Επιτροπής.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου κάνοντας λήψη στους επόμενους συνδέσμους:

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

στοιχεια επικοινωνιας:

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Τηλ.: (+30) 210-3688194
E-mail: funding@uoa.gr
URL: eadppa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 52, Αθήνα, 5ος Όροφος
Ωράριο Εργασίας: Καθημερινά 09:00-17:00