Παρουσίαση σεμιναρίου: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το πρόγραμμα «Strengthening of the European Research Area» του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του ΕΚΠΑ

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου και ώρα 15:00 – 16:00 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το πρόγραμμα «Strengthening of the European Research Area» του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του ΕΚΠΑ

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τα τις προκηρύξεις του Destination 3 «Reforming and Enhancing the EU R&I System» του προγράμματος εργασίας «Widening Participation & Strengthening the European Research Area». Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν οριζόντια ζητήματα όπως πιλοτικές δράσεις για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αναπαραγωγιμότητα, δεοντολογία στην έρευνα, βιβλία και μονογραφίες ανοικτής πρόσβασης καθώς και ζητήματα της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο σχεδίων ισότητας αλλά και «living labs». Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το Σχέδιο Έμφυλης ισότητας του ΕΚΠΑ από την Μαίρη Λεοντσίνη, Πρόεδρο Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου κάνοντας λήψη στους επόμενους συνδέσμους:

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

στοιχεια επικοινωνιας:

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Τηλ.: (+30) 210-3688194
E-mail: funding@uoa.gr
URL: eadppa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 52, Αθήνα, 5ος Όροφος
Ωράριο Εργασίας: Καθημερινά 09:00-17:00