Παρουσίαση σεμιναρίου: European Research Council (ERC)- Συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε τη Δευτέρα 9 Μαΐου, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

European Research Council (ERC)- Συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν τα διάφορα είδη δράσεων καθώς και η διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής πρότασης. Επίσης, δώθηκαν συμβουλές για την κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

στοιχεια επικοινωνιας:

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Τηλ.: (+30) 210-3688194
E-mail: funding@uoa.gr
URL: eadppa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 52, Αθήνα, 5ος Όροφος
Ωράριο Εργασίας: Καθημερινά 09:00-17:00