Παρουσίαση σεμιναρίου: European Research Council (ERC)- Συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε τη Δευτέρα 9 Μαΐου, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

European Research Council (ERC)- Συμβουλές για κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν τα διάφορα είδη δράσεων καθώς και η διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής πρότασης. Επίσης, δώθηκαν συμβουλές για την κατάρτιση μίας επιτυχημένης πρότασης.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση