Στρατηγικό σχέδιο του Ορίζοντα Ευρώπη για το διάστημα 2025-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε στις 20 Μαρτίου 2024 το δεύτερο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ορίζοντα Ευρώπη για το διάστημα 2025-2027. Το σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε κατά την εμβληματική διοργάνωση «Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας», καθορίζει τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ για τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος (2025-2027):

  • Πράσινη μετάβαση
  • Ψηφιακή μετάβαση
  • Μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική Ευρώπη.

Οι τρεις αυτοί άξονες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ψηφιακή μετάβαση και η γήρανση του πληθυσμού.

Το στρατηγικό σχέδιο αυξάνει τη φιλοδοξία του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη για τη βιοποικιλότητα και δεσμεύεται να θέσει ως στόχο το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος για την περίοδο 2025-2027 να διατίθεται σε θέματα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Η νέα αυτή δέσμευση συμπληρώνει τους υφιστάμενους στόχους για τις δαπάνες για το κλίμα (35 % κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος) και τις κύριες ψηφιακές δραστηριότητες (13 δισ. EUR κατά την ίδια περίοδο).

Το στρατηγικό σχέδιο προσδιορίζει εννέα νέες ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτούμενες συμπράξεις και συμπράξεις κοινού προγραμματισμού. Το στρατηγικό σχέδιο παρέχει επίσης επισκόπηση των πρώτων επιτευγμάτων των Ευρωπαϊκών Αποστολών και εισάγει τον μηχανισμό για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (New European Bauhaus).

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη για το 2025 θα αναπτυχθεί σύμφωνα με του άξονες του νέου στρατηγικού σχεδίου. Τον Απρίλιο του 2024 η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια ευκαιρία υποβολής παρατηρήσεων για το πρόγραμμα εργασίας του 2025, το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: horizoneurope.gr

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.