1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ SMART CITIES | 16 & 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η1η Ετήσια Έκθεση Smart Cities για τις Έξυπνες Πόλεις θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο στις 16 και 17 Ιουνίου 2023, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, τη Διαχείριση των Ενεργειακών Πόρων, κ.α.

Η Έκθεση πλαισιώνεται από τα Συνέδρια “Smart Cities” και “Infonation”, καθώς και τις Συνεδριακές Ενότητες “5G Cities” και “Smart Home”, οι οποίες πραγματοποιούνται σε φυσική και ψηφιακή μορφή, καθώς και σειρά ειδικών ψηφιακών παρουσιάσεων, λύσεων και υπηρεσιών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής της έκθεσης και των συνεδριακών εκδηλώσεων.

Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στην «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Σε γενικές γραμμές οι «Έξυπνες Πόλεις» είναι ένας νέος τρόπος αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κυρίαρχο ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων και των διαδικασιών.

Στην χώρα μας, ήδη υλοποιούνται σειρά έργων στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, των Μεταφορών, της Αστικής Ανάπτυξης και άλλων, με κομβική σημασία για την εξέλιξη των σύγχρονων ελληνικών πόλεων.

Φιλοδοξία της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς στο οποίο θα συναντώνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται για τον χώρο των «Έξυπνων Πόλεων» για να ενημερώνονται, να ανταλλάσσουν απόψεις ναι παρουσιάζουν τις υλοποιήσεις τους, να αναζητούν συνεργάτες και φυσικά να καταγράφονται οι τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα για το μέλλον της χώρας.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα Συνέδρια και τις Συνεδριακές Ενότητες είτε δια ζώσης είτε ψηφιακά. Απαιτείται η σύνδεση στην πλατφόρμα του Συνεδρίου για τη δημιουργία προφίλ. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων βρίσκεται εδώ, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.