2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 7,560,000.00 €, ενώ τα όρια χρηματοδότησης κάθε Έργου ορίζονται ανάλογα με την Επιστημονική Περιοχή στην οποία υποβάλλεται. Τα προτεινόμενα Έργα δύναται να έχουν διάρκεια έως 24 μήνες.

Η υποβολή της Πρότασης γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/)

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 12.00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Πέμπτη 06 Απριλίου 2023, 13.00 (ώρα Ελλάδας)

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποστήριξη υποβολής προτάσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων ΕΚΠΑ στο τηλ. 2103688192 και στο email  funding@uoa.gr.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.