3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης Ερευνητικών Έργων που θα διακρίνονται για την πρωτοτυπία, την επιστημονική ποιότητα και αριστεία, καθώς και τον σημαντικό επιστημονικό αντίκτυπό τους.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 55.080.000 €.

Η διάρκεια των Έργων δύναται να κυμαίνεται από 36 έως 48 μήνες.

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/)

 Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Διαβάστε εδώ την 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποστήριξη υποβολής προτάσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων ΕΚΠΑ στο τηλ. 2103688192 και στο email  funding@uoa.gr.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.