4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα την υλοποίηση Έργων ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προκήρυξης ανέρχεται στα 9.250.000,00 ευρώ (€).

Η διάρκεια των Έργων δύναται να κυμαίνεται από 18 έως 24 μήνες.

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: https://portal.hfri.gr/

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 14 Μαΐου 2024, 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας)

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη, τη διαχείριση και Υλοποίηση των Ερευνητικών Έργων θα βρείτε εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ στο τηλ. 2103688192 και στο email  funding@uoa.gr.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.