5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες  Διδάκτορες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 4,600,000.00 €, με το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 23 έως 36 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Η υποβολή της Πρότασης γίνεται από τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/)

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τρίτη 2 Μαΐου 2023, 12.00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, 13.00 (ώρα Ελλάδας)

Διαβάστε εδώ την 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες.

Βρείτε εδώ σχετική ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποστήριξη υποβολής προτάσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων ΕΚΠΑ στο τηλ. 2103688192 και στο email  funding@uoa.gr.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.