ΣΧΕΤΙΚΑ με το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ

Βασικός στόχος:

είναι η αύξηση της πρόσβασης του ΕΚΠΑ στις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές και της προσέλκυσης πόρων από ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ:

  • είναι εσωτερική δομή της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ σε συνεργατικά έργα

Το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ παρέχει:

Ευαισθητοποίηση

της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα

Πληροφόρηση

για τις κατάλληλες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την Έρευνα και την Καινοτομία

Πρόσβαση

σε μηχανισμό υποστήριξης για την απόκτηση γνώσης σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης 

Δικτύωση

με σημαντικούς εταίρους του εξωτερικού

Υποβολή

ερευνητικών προτάσεων με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας

Εντοπισμός

των κατάλληλων συνεργατών – ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την από κοινού υποβολή προτάσεων

Απόκτηση

της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για θέματα διαχείρισης, οικονομικής παρακολούθησης και θεσμικού πλαισίου

Τα στελέχη του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ έχουν:

Μακρόχρονη εμπειρία

στα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για την Έρευνα και την Καινοτομία

Δικτύωση

με έμπειρους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Τεχνογνωσία

στην προεπισκόπηση προτάσεων

Οι μηχανισμοί υποστήριξης του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ:

Χαρτογράφηση των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ

– προσδιορισμός θεματικών περιοχών δραστηριότητας, καταγραφή δυνατοτήτων αξιοποίησης ευκαιριών από ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης

Διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης

από στελέχη της ομάδας υποστήριξης του γραφείου προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων στα μέλη ΔΕΠ, στο πλαίσιο των συνελεύσεων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ

Διοργάνωση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών σεμιναρίων

προς τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ

Εξατομικευμένη υποστήριξη

στην ερευνητική κοινότητα του ΕΚΠΑ

Τα εργαλεία του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ:

Ιστοσελίδα

Νewsletter

Φόρμες επικοινωνίας

Αποτελέσματα

Οι 10 πιο ενεργοί ελληνικοί φορείς στον Ορίζοντα 2020 με βάση τις συμμετοχές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πανεπιστήμιο Πατρών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (ΕΚΕΦΕ)

Ερευνητικό Κέντρο “ΑΘΗΝΑ” (ΕΚ ΑΘΗΝΑ)

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ)

 

Συμμετοχές στον Ορίζοντα 2020 ανά Τμήμα του ΕΚΠΑ

Επιδόσεις του ΕΚΠΑ στο ΕΔΚ (προτάσεις και χρηματοδότηση)

Επιδόσεις του ΕΚΠΑ στο ΕΔΚ
(προτάσεις και χρηματοδότηση)

Αιτούμενη χρηματοδότηση
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΕΔΚ

Συμμετοχές στον Ορίζοντα 2020 ανά Τμήμα του ΕΚΠΑ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

στοιχεια επικοινωνιας:

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

E-mail: funding@uoa.gr
URL: eadppa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 52, Αθήνα, 5ος Όροφος
Ωράριο Εργασίας: Καθημερινά 09:00-17:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3688192

© 2021 ΕΑΔΠΠΑ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.