Εθνικά και Ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης
για τις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ενημερωτική Εκδήλωση:

Εθνικά και Ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης για τις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024