Επιτυχής Εγγραφή της Track4Value στο Μητρώο του Elevate Greece

Η Track4Value, η spin off που πρωτοπορεί στην εισαγωγή της έννοιας της ιχνηλάτησης στον τομέα τροφίμων και πρώτων υλών, ανακοινώνει την εγγραφή της στο Μητρώο του Elevate Greece.

Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης με στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, προκειμένου να αναδειχθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η εγγραφή της Track4Value αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου και μια μεγάλη επιτυχία. Είναι μια ευκαιρία να προωθήσει τα επιχειρηματικά επιτεύγματά της και να εξερευνήσει συνεργασίες στο οικοσύστημα καινοτομίας. Παράλληλα, η εγγραφή της αναδεικνύει την καινοτομία της σε τομείς αιχμής, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στον κλάδο.

Επιπλέον, η επιτυχής εγγραφή της Track4Value στο Elevate Greece οφείλεται στην υποστήριξη του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της αποτελεσματικής συνεργασίας και υποστήριξης που παρέχει το Γραφείο στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η Track4Value συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για μια ασφαλέστερη εμπειρία κατανάλωσης και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να ενισχύσει τον τομέα της καινοτομίας και να προωθήσει την αειφορία στην αγορά.

Τέλος, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο Track4Value – NKUA spinoff Food Authenticity & Traceability  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες.

Κοινοποιείστε την Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.