ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως
της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το γραφείο αποτελεί μια εσωτερική δομή της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εξειδικευμένη υποστήριξη μελών και συνεργατών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ.

Παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ σε συνεργατικά έργα, στο πλαίσιο ανταγωνιστικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Έναρξη λειτουργίας του γραφείου προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ

Διοργάνωση εναρκτήριας διαδικτυακής εκδήλωσης ανά Σχολή

Θα παρουσιαστεί η λειτουργία του γραφείου και θα γίνει ενημέρωση των μελών του ΕΚΠΑ σχετικά με τις υποστηρικτικές δράσεις/υπηρεσίες του γραφείου και το μηχανισμό λειτουργίας του.

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης του ΕΚΠΑ στις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές και της προσέλκυσης πόρων από ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ  για τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα έργα

για τις κατάλληλες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ορίζοντας Ευρώπη), τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Εκπαίδευσης κλπ.

σε μηχανισμό υποστήριξης για την απόκτηση γνώσης σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης  (καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα προετοιμασίας προτάσεων)

των κατάλληλων συνεργατών – ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την από κοινού υποβολή προτάσεων

με σημαντικούς εταίρους του εξωτερικού με έμμεσο αντίκτυπο την ανάδειξη νέων ερευνητικών προτεραιοτήτων και την πρόσβαση σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θεματικές αγορές

ερευνητικών προτάσεων με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας

της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για θέματα διαχείρισης, οικονομικής παρακολούθησης και θεσμικού πλαισίου για την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα έργα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

για τις κατάλληλες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ορίζοντας Ευρώπη), τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Εκπαίδευσης κλπ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

σε μηχανισμό υποστήριξης για την απόκτηση γνώσης σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης (καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα προετοιμασίας προτάσεων)

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

των κατάλληλων συνεργατών – ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την από κοινού υποβολή προτάσεων

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

με σημαντικούς εταίρους του εξωτερικού με έμμεσο αντίκτυπο την ανάδειξη νέων ερευνητικών προτεραιοτήτων και την πρόσβαση σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θεματικές αγορές

ΥΠΟΒΟΛΗ

ερευνητικών προτάσεων με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για θέματα διαχείρισης, οικονομικής παρακολούθησης και θεσμικού πλαισίου για την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Χαρτογράφηση των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ – προσδιορισμός θεματικών περιοχών δραστηριότητας, καταγραφή δυνατοτήτων αξιοποίησης ευκαιριών από ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης από στελέχη της ομάδας υποστήριξης του γραφείου προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων στα μέλη ΔΕΠ, στο πλαίσιο των συνελεύσεων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διοργάνωση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών σεμιναρίων προς τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ


Εξατομικευμένη υποστήριξη στην ερευνητική κοινότητα του ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: funding@uoa.gr 

Ακαδημίας 52, Αθήνα, 5ος όροφος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210-3688192

© 2021 ΕΑΔΠΠΑ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις δράσεις του Γραφείου μας.